Beste bezoeker,

Efectis Nederland stelt zich als doel te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving. Daarom zijn er in deze periode naast de reguliere veiligheidsinstructies aanvullende voorschriften voor onze bezoekers die moeten bijdragen aan het doel dat we voor ogen hebben.

Op de eerste plaats zijn de RIVM richtlijnen ook bij Efectis Nederland van kracht, te weten:

 • Vermijd drukte;
 • Was/desinfecteer je handen bij binnenkomst en regelmatig tijdens het verdere bezoek;
 • Houd 1,5 meter afstand, of draag een mondkapje of vergelijkbaar PBM (naast andere verplichte PBM’s);
 • Blijf bij gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius en koorts) thuis.

Aanvullende richtlijnen bij een bezoek aan Efectis Nederland:

 • De projectleider is verantwoordelijk voor de veiligheid en kan op basis daarvan besluiten hoe veel bezoekers er tijdens een test aanwezig kunnen zijn. Het maximaal aantal aanwezigen bij een test bedraagt niet meer dan 7 bezoekers.
 • Medewerkers van Efectis creëren een veilige zone rond de testopstelling. Bezoekers kunnen gevraagd worden op grotere afstand van het proefstuk plaats te nemen om de werkzaamheden van de medewerkers niet te belemmeren.
 • Voor overleg bijeenkomsten binnen Efectis Nederland geldt een limiet van 10 personen.
 • Bezoekers kunnen gebruik maken van de kantine van Efectis Nederland en dienen ook hier de RIVM richtlijnen in acht te houden. Bij goed weer adviseren wij buiten te eten. Er worden door Efectis geen etenswaren verstrekt.

 

Disclaimer: aangezien er met enige regelmaat aanvullende richtlijnen door de overheid kenbaar worden gemaakt en het beleid van Efectis Nederland ten aanzien van de veiligheid eveneens kan worden aangepast, is uitsluitend de revisie van deze bezoekersvoorschriften op de website van Efectis Nederland leidend.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dear visitor,

Efectis Nederland aims to ensure a safe & healthy working environment. Therefore, during this period, in addition to the regular safety instructions, there are additional regulations for our visitors that must contribute to the objective we have in mind.

In the first place, the RIVM guidelines apply , namely:

 • Avoid crowds;
 • Wash / disinfect your hands upon entry and regularly during your visit;
 • Keep 1.5 meter distance, or wear a face mask or a other PPE (on top of other mandatory PPE);
 • Stay at home in case of health problems (cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, increase of body temperature to 38 degrees Celsius or a fever).

Efectis Nederland specifically:

 • The project leader is responsible for safety and decides how many visitors can be present during a test. The maximum attendance is 7 visitors;
 • Efectis employees will create a safe zone around the test setup. Visitors may be asked to take place further away from the test specimen so as not to interfere with the work of the employees;
 • Meetings can be held up to 10 participants;
 • Visitors can use the canteen of Efectis Nederland and must also adhere to the general rules here. In case of good weather we recommend eating outside. Efectis does not provide a lunch for visitors.

 

Disclaimer: Since the government publishes additional guidelines regularly and the policy of Efectis Nederland with regard to safety can also be amended, the only guiding revision of these visitor regulations are published on the Efectis Nederland website.

TERUG NAAR NIEUWS