Om de risico’s voor de omgeving te beperken stelt het Nederlands Bouwbesluit minimale eisen. U bent wettelijk verplicht zich daaraan te houden. Daarnaast zijn er mogelijk extra eisen vanwege uw activiteiten en heeft u een zorgplicht richting uw medewerkers en bezoekers. Verder verzekert u zich tegen de resterende risico’s en de gevolgen van brand.

Hoe zeker weet u dat uw gebouw aan de eisen voldoet als er een brand uitbreekt? Welke beperkende clausules staan er in de polis waarvan u het effect niet kent? Hoe borgt u de continuïteit van activiteiten. Kortweg, hoe zeker bent u in het geval van een brand?

De brandzekerheidscan beoogt een optimale afstemming tussen de brandveiligheid in uw gebouw en de verzekering die u in relatie tot uw gebouw afsluit. Hiermee realiseert u een hoge mate van brandveiligheid en juridische zekerheid voor u, uw organisatie en uw medewerkers.

Uw voordelen duidelijk benoemd:

  • Kwaliteitsmerk voor brandzekerheid
  •  Aantoonbaar genomen verantwoordelijkheid
  •  Borgen van organisatie-continuïteit
  •  Beperken en voorkomen van onvolledige verzekeringsdekking
  •  Voorkomen van discussies met de overheid
  •  Betere afstemming van risico’s en premies tussen verzekeraars en verzekerden
TERUG NAAR NIEUWS