Wees voorbereid en start het proces: testen en certificeren!

Belangrijke data

 • November 2015: publicatie van de EN 16034 in het Publicatieblad van de Europese Unie
 • September 2016: CE markering wordt van kracht – CE markering wordt mogelijk
 • September 2019: CE markering verplicht (einde van coëxistentie)

De certificatie vindt plaats volgens AVCP systeem 1. Dit betekent de volgende taakverdeling:

Taken van de fabrikant:

 • Vaststellen van het producttype
 • het opzetten van Factory Production Control (FPC)
 • Het verzenden van de prestatieverklaring en labelen van de producten (CE-markering)

Taken van Efectis als notified body:

 • Verantwoordelijk voor de monstername
 • Uitvoeren van typetests
 • Eerste inspectie
 • Levering van het certificaat m.b.t. het bij voortduring behalen van de prestaties
 • Jaarlijkse controle

Efectis is uw partner voor CE markering van brandwerende deuren en kan u een complete service aanbieden om CE markering te verkrijgen:

 • Tests volgens EN 1634-1, EN 1634-2, EN 1634-3 en EN 14600, onder EN 17024 accreditatie
 • FPC audits – fabriek inspectie volgens de EN 16034 standaard, onder EN 17020 accreditatie
 • Verkrijgen van een certificaat voor CE markering volgens de EN 16034, onder EN 17065 accreditatie

Met haar multidisciplinaire teams is Efectis in staat aan elke klant een passend antwoord te geven (internationale groepen, industrie, kleine en middelgrote ondernemingen), ongeacht om welk product het gaat (stalen deuren, houten deuren, glazen deuren etc), en in de taal van de klant (Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Turks…)

Neem contact op met de CE markering vertegenwoordiger:

Micha de Jong

micha.dejong@efectis.com

88_cemarkeringdeuren

TERUG NAAR NIEUWS