CE Markering voor brandwerende deuren… Eindelijk is het zo ver!

Na vele besprekingen en periode van uitstel werd per 1 november 2016 CE markering voor brandwerende deuren een feit. Hoewel CE markering nog niet mogelijk is voor alle types deuren, is de eerste stap toch een grote verandering in de markt van brandwerende deuren: nieuwe documenten en bewijs dat geaccepteerd wordt om de brandwerendheid van een product te onderbouwen.

 

Welke producten betreft het?

Sinds 1 november 2016 is CE Markering mogelijk voor industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten met brandwerende eigenschappen. (Er is een koppeling gemaakt tussen EN 16034 en EN 14351-1 en/of En 13241.) Een co-existentie (overgangs-) periode van 3 jaar is opgenomen, zodat per 1 november 2019 CE markering verplicht wordt.

De voorwaarden voor CE Markering zijn vastgelegd in de geharmoniseerde productnomen, genoemd in het OJEU (Official Journal European Union) van 28 oktober 2016: regels, voor het verhandelen van deze bouwproducten.

CE markering glazen deur 3 deuren

 

Welke stappen moet worden ondernomen om CE markering te verkrijgen?

Brandwerende deuren vallen binnen niveau 1 van het AVCP systeem. AVCP staat voor Assessment and Verification of Constancy of Performance. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij, zoals Efectis, door de producent moet worden aangewezen voor de verificatie in het CE Markeringsproces.

Efectis is in dat geval verantwoordelijk voor:

  • Monstername uit de productie van het te beproeven product
  • Het uitvoeren van de brandwerendheidstest volgens EN 1634-1
  • Het uitvoeren van de initiële inspectie van de productiecontrole
  • Het uitgeven van het CE markeringscertificaat
  • Jaarlijkse audits in de productie

 

CE markering voor de overige deuren

Het is de verwachting dat in de loop van 2017 de publicatie van zowel de EN14351-2 en EN16361 zal plaatsvinden. Deze publicatie zal CE markering ook mogelijk maken voor binnendeuren en geautomatiseerde loopdeuren. Tot die tijd blijft het mogelijk om met een classificatie-document de producten te verhandelen. Hierbij moet nog steeds rekening gehouden worden met eventuele aanvullende documenten. In Frankrijk bijvoorbeeld blijft het Procès-Verbal de classement bestaan, dat door een Frans laboratorium wordt afgegeven,dat is aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In sommige gevallen is het niet duidelijk of de deur als binnen of buitendeur toegepast gaat worden. In die gevallen verzorgt Efectis zowel de certificatie voor CE markering als het classificatie document met een identiek toepassingsgebied.

 

Wat is de impact op de testprocedure?

Niets, de testprocedures blijven ongewijzigd. Ook in de toekomst zal de EN1634-1 gebruikt blijven worden om de brandwerende eigenschappen van een deur of luik te bepalen. De resultaten van dit onderzoek worden dan gebruikt voor de CE markering. In veel gevallen zal het ook mogelijk zijn eerdere testrapporten te gebruiken. Deze “Historische gegevens” kunnen door Efectis beoordeeld worden op toepasbaarheid voor CE markering.

CE Markering voor brandwerende deuren is vanaf nu geen onderwerp van discussie meer, maar een realiteit op de markt. Nu is het tijd dat alle betrokken partijen instappen in de laatste fase van de harmonisatie op de Europese markt.

 

Efectis staat klaar om u te helpen met dit avontuur.

TERUG NAAR NIEUWS