Het betreft de eisen op materiaalgedrag voor energie, data en communciatiekabels.
Wees voorbereid en start het proces: testen en certificeren

Belangrijke data:

 • November 2015: publicatie van de EN 50575 in het Publicatieblad van de Europese Unie
 • July 2016: CE markering wordt van kracht – CE markering wordt mogelijk
 • July 2017: CE markering verplicht (einde van de cöexistentie)

De certificatie vindt plaats volgens AVCP systeem 1+ (classificatie: Aca, B1ca, Cca) of 3 (Dca, Eca):

Taken van de fabrikant:

Systeem 1+ en 3

Vaststellen van het producttype

 • Het opzetten van Factory Production Control (FPC)
 • Uitgifte van de prestatieverklaring en labelen van de producten (CE-markering)

Systeem 3 :

 • Verantwoordelijk voor de monstername

Taken van Efectis als notified body

Systeem 1+:

 • Verantwoordelijk voor de monstername
 • Uitvoeren van typetests
 • Eerste inspectie
 • Levering van het certificaat m.b.t. de duurzaamheid van de prestaties
 • Audits mbt testen
 • Jaarlijkse controle

Systeem 3:

 • Uitvoeren van typetests

Efectis is uw partner voor CE markering voor kabels en kan u een complete service aanbieden om CE markering te verkrijgen:

 • Tests volgens EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2, EN 50267-2-3 standaard, volgens EN 17025 accreditatie
 • FPC audits – fabriek inspectie volgens EN 50575 standaard, onder EN 17065 accreditatie
 • Verkrijgen van een certificaat voor CE markering volgens EN 50575, onder EN 17065 accreditatie

Met haar multidisciplinaire teams is Efectis in staat aan elke klant een passend antwoord te geven (internationale groepen, industrie, kleine en middelgrote ondernemingen), ongeacht om welk product het gaat (stalen deuren, houten deuren, glazen deuren etc), en in de taal van de klant (Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Turks…)

Neem contact op met de CE markering vertegenwoordiger :

Micha de Jong

micha.dejong@efectis.com

TERUG NAAR NIEUWS