Gezien uw bedrijfstak stelt Efectis voor de volgende diensten in overweging te nemen.

Bouwmaterialen

Efectis heeft de kennis en ervaring om gebouwbeheerders, fabrikanten en overheden te helpen bij het kiezen van de meest geschikte bouwmaterialen, het bepalen van de prestatie en de impact op de brandveiligheid van een gebouw.

Commerciële gebouwen en hoogbouw

Voor een effectieve aanpak van de brandveiligheid in commerciële gebouwen en hoogbouw onderbouwt Efectis beschermende maatregelen met analyses, testen en berekeningen in het ontwerpstadium en toezicht tijdens bouw en gebruik.

Openbare gebouwen

Door onze erkende brandlaboratoria, alsmede onze ervaring in brandveiligheid, engineering, inspectie en certificering zijn wij de juiste partner voor overheden, eigenaars, ontwerpers en constructeurs.

Opslag en magazijn

Wij vertrouwen erop dat wat we opslaan veilig is totdat we het nodig hebben, dat is een goede reden om te kijken naar de omstandigheden waarin we onze waardevolle producten bewaren.

Olie en gas industrie

In elke stap binnen het productieproces is het risico op brand aanwezig, zowel upstream (winning en transport) als downstream (raffinaderijen en opslag). Efectis heeft de kennis en ervaring om deze risico’s in kaart te brengen en te beoordelen.

Kern- en elektriciteitscentrales

Efectis heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid in de nucleaire markt. Met uitgebreide kennis op het gebied van brandveiligheid is Efectis een belangrijke speler voor alle brand gerelateerde vraagstukken.

Infrastructuur

Efectis heeft de kennis en ervaring om overheden, investeerders, exploitanten en verzekeraars te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen op basis van relevante scenario’s te beschermen en de infrastructuur te onderhouden.