Het brandgedrag van bouwmaterialen was het eerste aspect van brandveiligheid dat de aandacht kreeg van onze voorvaderen. Een bekend voorbeeld hiervan is de regelgeving met betrekking tot dak- en gevelmaterialen die aan het eind van de middeleeuwen in steden werd ingevoerd.

Het is niet alleen de inventaris in een gebouw die het vuur voedt; ook de bouwmaterialen spelen daarbij een rol. Vooral wanneer de inventaris slechts op bepaalde plekken of in een beperkte hoeveelheid aanwezig is, speelt de prestatie van bouwmaterialen een dominante rol in de eventuele ontwikkeling van een brand. Daarom heeft elk land eisen opgesteld voor het brandgedrag van bouwmaterialen. Door de enorme verscheidenheid aan bouwmaterialen wordt de beoordeling van dat gedrag deels bepaald op basis van bouwkundig inzicht.

Efectis beschikt over de juiste kennis en ervaring om vastgoedeigenaren, productfabrikanten en overheden te ondersteunen bij het kiezen van de meest geschikte bouwmaterialen, het vaststellen van de prestaties van die materialen en het meten van hun bijdrage aan de brandveiligheid van gebouwen. Zo zorgt Efectis ervoor dat de beste bouwmaterialen worden geselecteerd, toegepast en gebruikt.

Onze dienstverlening

  • Bepaling van het brandgedrag van producten en materialen middels een breed scala aan testen en classificatiesystemen
  • Bepaling van de brandwerendheid van producten en constructies middels een breed scala aan testen en classificatiesystemen
  • Beoordeling of inschatting van de prestatie van materialen in bestaande gebouwen of toepassingen
  • Bepaling van representatieve scenario’s voor brandontwikkeling op basis van het gedrag van een materiaal

Referenties