Al eeuwenlang staat economische groei in directe relatie met relevante infrastructuur. Tegenwoordig betekent dit snel vervoer van materialen en mensen over water-, spoor- en wegeninfrastructuur die vaak zeer intensief wordt gebruikt. Natuurlijke obstakels, zoals bergen, rivieren en zelfs zeeën, worden voorzien van bruggen en tunnels. Als zo’n constructie faalt, heeft dit ernstige gevolgen. Dit werd duidelijk toen een grote tunnelbrand in de Alpen het gebied rond de Aostavallei in zware economische moeilijkheden bracht. Omdat het risico op een incident nooit geheel kan worden uitgesloten, moeten afdoende maatregelen worden getroffen om ongevallen of het uitvallen van de constructie te voorkomen.

Efectis beschikt over de juiste kennis en ervaring om overheden, investeerders, fabrikanten, exploitanten en verzekeraars op basis van maatgevende scenario’s te ondersteunen met het nemen van de juiste maatregelen om infrastructuur te beschermen en te onderhouden. Op deze manier draagt Efectis bij aan economische groei zonder dat daarbij onnodige kosten worden gemaakt.

Onze dienstverlening

 • Bepaling van representatieve scenario’s en vuurbelasting
 • Beoordeling van het bouwkundig ontwerp
 • Beoordeling van het verwachte brandgedrag
 • Beoordeling van veiligheidssystemen
 • Beoordeling van het ventilatiesysteem (CFD)
 • Brandproeven op constructiedelen, zoals deuren, betondelen, bouwmaterialen, enz.
 • Testen van tunnelbrandscenario’s op ware grootte
 • Testen van bestaande constructies ter plaatse
 • Testen van brandwerende isolatiematerialen
 • Testen van rookafvoer- en ventilatiesystemen
 • Integriteitsproeven voor elektriciteitskabels
 • Doeltreffendheidsproeven voor brandbestrijdingssystemen (sprinkler, watermist, deluge-systeem)

Referenties