Na een rustige periode in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de internationale kernenergiesector zich hersteld en een snelle groei doorgemaakt. Het incident in Fukushima heeft echter veel veranderd in hoe het publiek tegen kernenergie aankijkt.

In alle landen waar kernenergie wordt geproduceerd of gebruikt, is het veiligheidsbeleid (en vooral de risicomanagementpraktijk) onder de loep genomen. Sinds het incident hebben alle landen hun regelgevingskader versterkt en nieuwe regels of bijgewerkte normen en codes ingevoerd.

Efectis is een erkend expert op het gebied van kernenergie met betrekking tot brandproeven, fire safety engineering en brandgedrag van bouwproducten. Efectis heeft meer dan twintig jaar ervaring met kernenergie en heeft veel bijgedragen aan brandveiligheid in kerncentrales. Daarmee is Efectis een belangrijke partner van nucleaire exploitanten voor alle aspecten van brandveiligheid. Efectis levert aan de nucleaire sector in het kader van gecertificeerd brandveiligheidslaboratoriumonderzoek en fire safety engineering de volgende diensten:

 • Kwalificatie van brandveiligheidsproducten (deuren, doorvoeringen, kleppen, enz.) naargelang de combinatie van eisen (water- en luchtdichtheid, aardbeving, verplaatsing, brandwerendheid, duurzaamheid, interoperabiliteit van brandbestrijdingsproducten voor onderhoud),
 • Opstellen van een prestatiediagram van brandproducten volgens de EPRESSI-methode, die is erkend door de Nuclear Authority en wordt toegepast in EPR-reactoren. Het doel is het brandwerendheidsgedrag van producten onder werkelijke brandcondities te bepalen om de doeltreffendheid ten aanzien van het brandrisiconiveau in een kernreactor te rechtvaardigen.
 • Diagnose ter plaatse om de prestaties van brandbestrijdingssystemen en –producten te bepalen.
 • Productonderhoud (beoordeling van veroudering en brandwerendheid en vaststelling van een actieplan om de brandwerendheid op peil te houden).
 • Brandrisicoanalyse en studies naar brandmodellering (beoordeling van veiligheid van kernreactor in geval van brand en geschikte brandbestrijdingsoplossingen).
 •  Studie naar brandgedrag en stabiliteit van constructiedelen van kerninstallaties op basis van:
   •  Standaard ISO brandcurve-analyse,
   •  Werkelijke brandcurve-analyse,
 • Brandveiligheidsontwerp van kerninstallaties en hulp bij het ontwerp van brandbestrijdingssystemen (actief en passief),
 • Training op het gebied van brandveiligheidsnormen in kerninstallaties (NFPA, AFCEN, enz.).

Referenties