Ook al is de veiligheid van mensen altijd het hoofddoel, bij een museum of bibliotheek mogen we andere belangrijke doelen zoals de bescherming van de inhoud of historische bouwelementen niet uit het oog verliezen.

Hierbij zijn nieuwe openbare gebouwen niet minder complex dan historische. Voor de fire safety ingenieur zijn dit steeds nieuwe uitdagingen zoals ongebruikelijke of enorm grote ruimtes, gebouwen met meerdere bestemmingen, nieuwe materialen of nieuwe beschermingssystemen.

Openbare gebouwen kunnen ook deel uitmaken van strategische vervoersmiddelen, zoals luchthavens of metrosystemen in grote steden. Een onbeheerste brand maakt veel slachtoffers en het wegvallen van zo’n dienst kan een grote stad of regio verlammen.

Daarom kunnen brandveiligheidsvraagstukken in openbare gebouwen zelden opgelost worden met prestatie-eisen. Om een openbaar gebouw op de juiste manier te beschermen, zijn een mondiale aanpak en maatwerk een vereiste.

Efectis is de beste partner voor het oplossen van al deze veiligheidsvraagstukken voor gebouwen. Met onze erkende brandlaboratoria hebben we meer dan 60 jaar ervaring. Onze deskundigheid in fire safety engineering, inspectie en certificering maakt ons de juiste partner voor overheden, eigenaren, ontwerpers en aannemers.

Onze dienstverlening

 • Brandproeven voor het valideren van nieuwe materialen en nieuwe brandbeveiligingsinstallaties (passief en actief).
 • Speciale tests: brandtest op ware grootte, ad-hoctests, grote-calorimeterkaptest (10MW), inclusief engineering-gerelateerde test
 • Ventilatie- en rookafvoertests
 • Concept, ontwerp & modellering (prescriptief ontwerp en prestatiegericht ontwerp)
  • Vergelijking van het veiligheidsniveau van verschillende oplossingen
  • Onderzoek naar rookverspreiding
  • Bouwkundig ontwerp
  • Analyse van vluchtwegen
 • Expertise van derden
 • Technische ondersteuning
  • Codebeoordeling, compliance-onderzoek, conflictoplossing
  • Ondersteuning bij aanbestedingsprocedures
  • Crisisbeheer en interventie
  • Installatie en onderhoud van brandbeveiligingsproducten en -systemen
  • Inspecties
  • Forensische techniek
 • Safe4Fire gebouwcertificering

Referenties