Opslagruimte is nodig om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de vraag bij tekorten, om producten veilig te stellen of als onderdeel van een logistiek systeem. We vertrouwen erop dat datgene wat we opslaan veilig zal zijn tot we het nodig hebben. Dit is een van de redenen om te kijken naar de omstandigheden waarin we onze waardevolle producten achterlaten. Een andere reden om naar de veiligheid van opgeslagen producten te kijken, is het effect dat deze materialen in grote hoeveelheden op de omgeving kunnen hebben. Zo kunnen afvalverwerkingsfabrieken, magazijnen, benzinetanks en dergelijke een gevaar vormen voor hun omgeving. Het is van groot belang het getroffen gebied bij brand, schade door storm of andere natuurrampen zoveel mogelijk te beperken. Daarom stellen overheden lokale en internationale regelgeving en normen in. Efectis richt zich op het naleven van deze normen, zodat gebruikers, werknemers, de omgeving en het milieu beschermd worden.

Onze dienstverlening

 • Beoordeling van de integriteit van een constructie tijdens en na gevaarlijke omstandigheden
 • Opstellen van brandscenario’s
 • Opslagomstandigheden en lokale regelgeving
 • Brand- en rookproeven
 • Bepaling van de calorische waarde van opgeslagen producten
 • Advies over doeltreffende brandbeschermingssystemen en bescherming
 • Testen van de doeltreffendheid van actieve brandbestrijdings- en blussystemen
 • Berekening van warmtestroomdichtheid
 • Stralingsberekening
 • Ondersteuning bij aannemingsprocedures
 • Fire safety engineering
 • Juridische ondersteuning
 • Brandonderzoek

Referenties