Efectis is geaccrediteerd voor de volgende verrichtingen:

Efectis France

Het laboratorium is geaccrediteerd door de COFRAC:

 • NF EN ISO 17025 standaard voor de test activiteiten
 • NF EN ISO 17020 standaard voor inspecties
 • NF EN ISO 17065 norm voor haar certificatie-activiteiten

2_COFRACEN

En gecertificeerd door de LRQA:

 • ISO 9001 standaard voor fire safety engineering en expert judgement mbt brandwerendheid

Het laboratorium is ook geaccrediteerd als:

 • Notified body nr 1812 voor certificering, testen en CE markering
 • Overeenkomst met het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor  brandwerendheidstesten, engineering en rookafvoer
 • Overeenkomst met het Ministerie van Defensie  voor de IMO brandgedragtesten
 • Kwalificatie door EDF
 • U.A.E Civil Defense erkend als gecertificeerd laboratorium voor brandwerendheidstesten

Naar notificaties Efectis France

Efectis Nederland

Het laboratorium is geaccrediteerd door de RvA (Raad van Accreditatie):

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd door DNV:

 • NEN EN ISO 9001:2015

Overige

 • IMO gecertificeerd voor het uitvoeren van brandproeven  in de maritieme sector

Naar notificaties Efectis Nederland

Efectis Era Avrasya

Het laboratorium is geaccrediteerd door TURKAK:

 • TS EN ISO 17025 norm voor testactiviteiten. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd door UKAS

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd door Global Group:

Het bedrijf is eveneens geaccrediteerd als:

 • Notified Body No. 2184 op grond van 305/2011/EC Verordening Bouwproducten voor certificering, testen en CE markering.
 • Efectis Era Avrasya heeft goedkeuring door het Ministerie van Marine voor IMO onbrandbaarheidstesten en brandwerende scheidingen

Naar notificaties Efectis Era Avrasya


Deze accreditaties zijn een formele erkenning dat Efectis France, Efectis Nederland en Efectis Era Avrasya bevoegd zijn, onafhankelijk en onpartijdig. Het zorgt ervoor dat onze klanten een hoge kwaliteit van dienstverlening ontvangen met betrekking tot alle technische, administratieve en standaard aspecten.