Typeselectie

Voorwaarden
Rapport
Een testrapport van Efectis Nederland heeft geen geldigheidsdatum. Een test is een momentopname  van een product, getest aan de hand van de op het moment van testen beschikbare normversie. Zolang het product niet wijzigt en de betreffende versie van de testnorm  in de regelgeving wordt aangewezen, blijft het rapport geldig.
In uitzonderingsgevallen kan na verschijning van het rapport nog een wijziging worden aangebracht, bijvoorbeeld als blijkt dat de bewoordingen in het rapport verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. In dat geval wordt het rapport opnieuw uitgebracht als revisie, waarbij het rapportnummer wordt aangevuld met de toevoeging [rev.X] waarin X het revisienummer is. Als er meerdere revisies zijn dan mag alleen de laatste revisie worden gebruikt.

Expert judgement
Een expert judgement is een beoordeling van een toepassing  die niet als zodanig is getest. De beoordeling wordt gemaakt op basis van beschikbare testresultaten en de testervaring en kennis van Efectis. Eventueel wordt hierbij gebruik gemaakt van de regels uit de Europese Extended Applications. Een Expert Judgement heeft een geldigheidstermijn aangezien het is gebaseerd op de inzichten zoals die gangbaar zijn op het moment dat de beoordeling wordt geschreven. Productgerichte expert judgements moeten elke 3 jaar  worden gespiegeld aan de op dat moment beschikbare gegevens en inzichten. Projectgerichte expert judgements moeten worden herzien als het gebruik van het betrokken gebouw wijzigt of de regelgeving wordt herzien.

SvO
Een Samenvatting van Onderzoek (SvO) is een samenvatting van een testrapport, waarbij niet de uitvoering van de test centraal staat maar wel het beproefde product en de resultaten van de test. Een SvO is bedoeld om een selectie te maken van geschikte producten voor een bepaalde toepassing, maar in veel gevallen zal het testrapport nodig zijn om bewijs te leveren dat aan de regelgeving is voldaan. SvO’s worden periodiek getoetst of de gebruikte normversie ondertussen niet vervangen is door een nieuwere versie. Een SvO heeft daarom een geldigheid van 5 jaar.