Donderdag 12 november 2015 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging Brede Stroomversnelling en Efectis Nederland B.V. getekend.

Door middel van deze samenwerking trachten de Stroomversnelling en Efectis te bereiken dat de grootschalige verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland gepaard gaat met verbetering van de brandveiligheid. Bij deze verbetering hoort een adequate standaard die past bij de nieuwe geïndustrialiseerde reaisatie van “Nul-op-de-Meter” woningen.

Dit wordt gedaan door op de ontwikkeltafel brandveiligheid met relevante stakeholders gezamenlijk kennis te ontwikkelen en afspraken hierover te maken. Deze kennisindeling zal ook tijdens symposia en congressen die de Stroomversnelling organiseert gedeeld worden. Efectis Nederland zal ook een prototype Nul-op-de-Meter concept beoordelen en de bevindingen delen aan de ontwikkeltafel. Hierdoor is Efectis direct betrokken bij de ontwikkeling van de brandveiligheisnormering in het kader van het keurmerk Stroomversnelling.

Wij zijn zeer enthousiast over de visie en de ontwikkelingen binnen de groep van Stroomversnellers en zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met Efectis zal leiden tot duurzame en brandveilige innovaties in de bouw.

TERUG NAAR NIEUWS