Naar aanleiding van vragen over de hardheid/zekerheid over het moment dat de rookwerendheid-eisen in het nieuwe ‘Bouwbesluit’ staan heeft Efectis contact gezocht met de verantwoordelijken bij het ministerie van BZK.

  • Zomer 2018 wordt de invoeringsdatum (dan is de tekst met rookwerendheid-eisen wettelijk ‘van kracht’)
  • In 2017 wordt de definitieve tekst gepubliceerd
  • Er is geen formele overgangstermijn, maar de concept-tekst wordt zomer 2015 gepubliceerd, zodat de markt zich ca. 3 jaar kan voorbereiden
  • Het eerste concept van de tekst wordt deze week door het ministerie met branche-vertegenwoordigens uit “de Bouw” besproken

Het nieuwe bouwbesluit gaat formeel ‘Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving’ heten.

TERUG NAAR NIEUWS