Eğitim

Yangın güvenliği alanındaki 60 yıllık deneyimi ile Efectis çok farklı konularda eğitimler sunmaktadır: kamu binaları, yüksek binalar, depolar, nükleer tesisler için geçerli yangın düzenlemeleri; ürün ve CE işaretleme standartlarını karşılamaya yönelik yürürlükteki test standartları veya şirketlere yönelik kalite gereksinimleri (yangına dayanıklı kapılara yönelik metal işçiliği, bakım ve onarım vb.)Kuruluşunuzun eğitim gereksinimleri belirlenerek, çalışanlarınızın doğrudan işlerine uygulayabileceği eğitim programlarına dönüştürülür.

Kodlar ve standartlar

Kod ve standart konularında Efectis ’in sahip olduğu deneyimlerden bazıları :

Bina/yangın kod ve standartları

 • Uluslararası Kural Konseyi (ICC)
  • Uluslararası Bina Kodu
  • Uluslararası Yangın Kodu
  • Uluslararası Mevcut Bina Kodu
 • NFPA
  • NFPA 5000 Yapı İnşa ve Güvenlik Kodu

Yangın Kuralları ve Standartları

 • NFPA
  • NFPA 1 Yangın Kodu
  • NFPA 3 Yangın Koruması ve Can Güvenliği Sistemlerinin Hizmete Sokulması için Önerilen Uygulama
  • NFPA 4 Entegre Yangın Koruması ve Can Güvenliği Sistemi Standardı
  • NFPA 13 Yangın Söndürme Sistemlerinin Kurulumu Standardı
  • NFPA 30 Yanıcı ve Patlayıcı Sıvı Kodu
  • NFPA 30B Aerosol Ürünlerin Üretimi ve Depolaması Kodu
  • NFPA 45 Kimyasal Madde Kullanan Laboratuvarların Yangın Koruması Standardı
  • NFPA 72 Ulusal Yangın Alarmı ve Sinyali Kodu
  • NFPA 101 Can Güvenliği Kodu
  • NFPA 130 Transit ve Yolcu Demiryolu Sistemlerinde Sabitlenmiş Yol Gösterici Standardı
  • NFPA 409 Uçak Bakım Hangarı Standartları
  • NFPA 750 Su Sisi Yangın Koruma Sistemleri Standardı
  • NFPA 2001 Temiz Maddeli Yangın Söndürme Sistemleri Standardı

Yangın korumasına yönelik nükleer teknik kodlar (ETC-F/AFCEN)

ETC-F KODU (AFCEN): YANGINDAN KORUMA KONSEPTİ VE İNŞAAT KODLARI

AFCEN tarafından yayınlanan ETC-F Kodu, arızası insan güvenliğini ya da nükleer tesisleri etkileyebilecek malzeme veya ekipmana yönelik yangın koruma ilkelerini tanımlama amaçlıdır.

Hedefler/Görevler

 • ETC-F Kodu’nun hedeflerini anlama
 • Yangın korumasının gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanması gerektiğini anlama
 • Yangın çıkması halinde kişilerin güvenliğine yönelik gereksinimleri anlama
 • Tahliyeyi kolaylaştırmak için tasarımda ele alınan teknik ölçümlerin sunumu
 • Hangi sistemlerin güvenlik işlevi hizmeti verdiğini ve nasıl korunmaları gerektiğini öğrenme
 • Bu sistemlerde gerçekleştirilebilecek bakıma yönelik sunumlar
 • Yangına dayanıklı ürünlerin kalitesini anlama

Bu eğitim dört gün sürer ve tasarımda ya da nükleer tesis inşaatında görevli müdür ve mühendisler ile yangın güvenliği ya da yangın tehlikeleri analizinde yer alan herkese yöneliktir.

Yangından koruma ürün ve sistemlerinin montaj muayenesi ve bakımı

Yangın çıkması durumunda, yangına dayanıklı kapılar yangını tanımlanan sınırlar içinde tutmak için önemli bir rol oynar.

Bir binada bu işlemi gerçekleştirmek için hem kapının teknik özelliklere uygun olarak üretilmesi hem de belirli kurallara göre montajlarının yapılması gerekir.

Bu eğitimde katılımcılara kapı muayenesi ve bakımlara yönelik eğitim verilir.

Hedefler/Uygulamalı eğitim

 • Kapıya ait yangın dayanım test raporunun okunabilmesi
 • Yangına dayanıklı bir kapı için montaj muayenesi
 • Yangın kompartmantasyonunu anlama ve kavrama
 • Yangına dayanıklı kapıların düzenli incelemelerini gerçekleştirme
 • Farklı uygulamaları öğrenme
 • Alınabilecek koruyucu ve düzeltici önlemler

Bu eğitim, teorik ve uygulamalı bölüm olarak ikiye ayrılır. Uygulamalı bölümde, yangına dayanıklı kapıların türlerine göre montaj muayenesi  ve bakımı hakkında bilgi verilir.

Eğitim süresi ihtiyaca göre 2 ya da 3 gün olabilir.