Yangına Tepki

Eninde sonunda her şey yanabilir. Sorulması gereken asıl soru şudur: Malzemelerin ve nesnelerin alev alması için ne kadar ısı ve süre gereklidir? Alevler ve duman hangi yollarla büyür ve yayılır?

Efectis Group laboratuvarlarında, brulörler, kalori ölçerler ve duman ölçüm ekipmanları kullanılarak çok çeşitli testler uygulanabilmektedir. Her türden ürünü belirli bir yöntemle ve sürede tutuşturmak, ürünün yangın performansının ve olası bir yangının başlamasına olan katkısının belirlenmesine yardımcı olabilir. Testler sonucunda tutuşabilirlik, ısı salınımı, duman oluşumu ve ağırlık kaybı ölçülebilmektedir. Efectis bu testleri uygun maliyetler karşılığında sunabilmektedir.

Yangın davranışının özellikle yeni geliştirilen malzemeler için erken safhalarda araştırılması ve belirlenmesi önerilir.  Her zaman bir adım sonrasını düşünen Efectis, optimize bir araştırma programı ve test stratejisi sunarak kısa dönemli testler uygular. Müşterilere özel testlerden oluşan kapsamlı bir test yelpazesi ve mevcut bilimsel bilgilere dayanan özel test programları ile ek değer sağlanabilmektedir.

Yapı malzemeleri, mevzuatlar ve yönetmelikler ile belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Müşterilerin taleplerine ve standartlarda sunulan olasılıklara bağlı olarak, Efectis; kalınlık seviyeleri, yoğunluk ve bunun gibi özellikler açısından farklı ürün türleri için test miktarını minimize eden ve en üst seviyede sonuç sağlayan bir araştırma programı düzenleyebilir.

EN 13501-1, yapı malzemeleri ve yapı elemanlarına yönelik Avrupa sınıflandırmasıdır ve değerlendirme sonuçları şu şekilde olmaktadır: A1, A2 ve B ile F, s1, s2, s3 (duman) ve d0, d1 ile d2 (alev damlacıkları).

Aynı zamanda; CE markalama kapsamında olan periyodik doğrulama Efectis ile emin ellerdedir.

Akreditasyon Efectis France
Akreditasyon Efectis Nederland
Akreditasyon Efectis Era Avrasya

Kablolarda Yangına Tepki

Gelişmiş yangın performansına sahip kablolar güç tesisleri, telekomünikasyon, sanayi, ulaşım vb. gibi farklı sektörlerde her geçen gün daha fazla kullanılmaya başladı.

Yeni sınıflandırma olan “Kablolara yönelik Avrupa standartları” daha net ve malzemelerin daha iyi kalitede olmasını gerektiriyor. Sonuç olarak, sınıflandırma üreticilerin ürünlerini pazara daha iyi tanıtmasını sağlarken kablo performansını farklılaştırıyor.

Binalarda kullanılan kablolara yönelik yangına tepki özellikleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR 305/2011) kapsamındadır ve ilgili uyumlu standart prEN 50575 uyarınca CE olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

Hizmetlerimiz:

Efectis tarafından sağlanan yangına tepki testi:

 • Dikey alev yayılmasının ölçümü, ısı yayılımı, alev yayılma testi sırasında birden fazla kabloda duman üretimi, EN 50399,
 • Bir kabloda dikey alev yayılmasının ölçümü, EN 60332-1-2
 • pH ve iletkenlik ölçümü ile gazların asit seviyesinin belirlenmesi, EN 50267-2,
 • Duman yoğunluğunun ölçümü, EN 61034-2,
 • Toplam maksimum olası ısı yayılımının ölçümü, EN ISO 1716.

Yangına Dayanım Testleri

40 yıldan uzun süredir akredite olan laboratuvarı ile Efectis test tesisleri, teknik yeterlilik açısından en üst noktadadır. Laboratuvarlarımız en basit testten en karmaşığına kadar her test gereksinimine etkili bir biçimde karşılık vermek üzere donatılmıştır. Efectis sahip olduğu;

 • 60 yıldan fazla tecrübe
 • 4 yangın laboratuvarı:
  • Maizières-lès-Metz, Fransa
  • Les Avenières, Fransa
  • Bleiswijk, Hollanda
  • Gebze, Türkiye
 • 250 m3 kapasiteli bir test fırını da dahil olmak üzere toplam 10 yangın dayanım test fırını
 • Petrol ve Gaz testleri için 1 jet yangın tesisi
 • 2 cephe testi tesisi
 • 1 yükleme çerçevesi (400 T) ile,
 • Kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen 10.000 den fazla test
 • Yılda 700’den fazla yangın dayanım testi gerçekleştiren Efectis;
 • Standart sınıflandırma testleri (Selülozik eğri (ISOR834) – RWS – Hidrokarbon (HC) – Hidrokarbon Değiştirilmiş Eğrisi (HCM) – Jet yangını(JF), araştırma ve tek seferlik testler
 • Avrupa standartlarına ve uluslararası standartlara göre test gerçekleştirme (EN, DIN, ISO, IMO, BS, NFPA, ASTM, UL, FM)
  yetkinliklerine sahiptir.

Efectis France akreditasyon kapsamı
Efectis Nederland akreditasyon kapsamı
Efectis Era Avrasya akreditasyon kapsamı

Laboratuvarlarımızda testleri gerçekleştirilen ürün ve bina öğeleri:

 • Bölümlendirme öğeleri: bölümler, kapılar ve kilitler, cam öğeler, gemi parçaları ve diğer ulaşım sistemleri
 • Duman egzoz öğeleri ve sistemi: valfler, kapaklar, borular, fanlar, duman bariyerleri, MCV, tahliye sistemleri ve SHEV
 • Yapısal öğeler: kirişler, sütunlar, duvarlar ve korumaya yönelik diğer ürünler,
 • Hizmet öğeleri: penetrasyon mühürleri, doğrusal derzler, kablo tepsileri, kablolar
 • Çatılar ve cepheler için harici dayanım testleri.

Yangına Yönelik Olmayan Testler (mekanik, yıpranma, akustik, kimyasal, biyolojik…)

Standart yangın testlerine ek olarak Efectis her tür ürüne yönelik tüm hizmetleri sunabilmek için yangına yönelik olmayan testler de gerçekleştirmektedir.

Kapılar İçin

Efectis maksimum boyutları 3000 x 3000 mm (G x Y) olan öğelerde EN 1634-3 standardına göre duman sızdırma testleri gerçekleştirir. Bu testler “Sa” ve “Sm” performans derecelendirmeleri ile sonuçlanır.

Efectis “C0” ve “C5” arasında “C” performans derecelendirmesi sunmak için kendiliğinden kapanan cihazların dayanıklılığını test etmek üzere mekanik ekipmanlara sahiptir.

Son olarak Efectis, Fransız pazarı için NF S 61-937-2 ve NF S 61-937-3 gibi özel testleri de gerçekleştirebilmektedir.

Servis Geçiş Contaları

Özellikle nükleer tesislerde kullanılan servis geçiş contaları için özel testler gerekebilir. Bu testler yangına maruz kalmadan önce veya aşağıdakilerden bağımsız olarak yapılır:

 • Su geçirmezlik, servis geçiş contalarının su sızdırmazlığını kontrol etmek için
 • Birlikte çalışabilirlik, farklı tedarikçilerden alınan farklı servis geçiş contalarının sistemlerinin uyumlu olduğunu kontrol etmek için
 • Sapma, servis geçiş contalarının mekanik gerilimi emebildiğini ve yangın dayanımı performansını koruduğunu kontrol etmek için

Yangın Damperleri İçin

Bir yangın damperinin 3 testi başarıyla geçmesi gerekir:

 • 12 m/sa değerinde hava hızı ile 500 döngü (bıçağın açılması/kapanması)
 • EN 60068-3-3 standardına göre depreme dayanıklılık testi
 • -1500 Pa uyarınca yangın dayanımı testi

Yangına Müdahale ve Yangın Baskılama Sistemi

Efectis yangın söndürme ekipmanlarının verimliliği ve etkinliği ile operasyonel yöntemlerin uygulanmasını değerlendirmek üzere özel bir kalite programı geliştirmiştir.

Referans olarak kullanılan yangın senaryolarına dayanarak her bir sistem veya operasyonel yöntem değerlendirilebilir. Verimliliği temel alan bir yaklaşım ile bir sistemin diğer bir sistem ile kıyaslanması mümkün kılınmaktadır.

Kullanılan sisteme (sabit ya da mobil) bakılmaksızın bir senaryo, referans noktası olarak önerilebilir. Örneğin: uygulanan yangın söndürme süreci; yangına müdahale yöntemi; ısı yayılım oranı ve yangın türü. Kullanılan senaryo yangın söndürme ekipmanlarının verimliliğini şu açılardan değerlendirmeye yardımcı olmaktadır:

 • Yangın sınıfına göre söndürme kapasitesi (yangını baskılama süresi, uygulanan söndürme işlemi, su akış hızı, kalan su, hidrolik dağıtım vb.),
 • Gazların ve dumanın soğutma kapasitesi (düşürülmüş sıcaklık düzeyi, düşürülen sıcaklığı koruma),
 • Isı yayılımı emme kapasitesi (kapalı veya açık alanlarda)
 • Endüstriyel yangınlar (jet yangınları, havuz yangınları)

Efectis, IFOPSE (yangın güvenlik eğitimi merkezi) ile iş ortaklığı gerçekleştirerek yangına müdahale eğitmenleri ve uluslararası uzmanlar (CFBT-Fr) için yangına müdahale eğitimi sağlar.

Bireysel Koruyucu Kıyafetler

Ekipmanların verimliliği, gerçek yangın durumlarında termal koruma kapasitesine göre değerlendirilebilir:

 • Kapalı alanlardaki yangınlar,
 • Parlama durumları,
 • Isı yayılım kaynakları,
 • Endüstriyel yangınlar (jet yangınları, tank havuzu yangınları vb.)

Değerlendirme, termal koruma süresinin acı düzeyine ve yanık derecesine göre (Efectis kaynaklı TOMM) ölçümünü sağlayan 122 termal sensör ile donatılmış ölçüm mankenini temel alır.

Jet yangını testi

Jet Yangını Standardı ISO 22899-1

Jet yangın standardı ISO 22899-1:2007 yanıcı gazların yüksek basınçta sızması, basınçlı akışkan gaz veya parlayan sıvı yakıtlardan kaynaklanan termal ve mekanik yüklerin simülasyonunu içerir. Jet yangınlar yüksek aşındırıcı güçlerin yanı sıra yüksek taşınımlı ve ışınımlı ısı eritkenleri ortaya çıkarır.

Bu ISO standardı testlerin Sağlık ve Güvenlik Yönetimine (“Offshore Teknoloji Raporu OTI 95” 634: 1995) göre gerçekleştirilmesiyle elde edilen deneyim üzerinden formüle edilmiştir.

Hidrokarbon Standardı – UL 1709

UL 1709 standardı Yapısal Çelik Koruyucu Malzemelerin Yangın Dayanım Testleri Yakıt ve Gaz sektörünün fırın test standartlarında kullanılan en eski ve en yaygın testtir. UL1709’un ısı yayılımı Avrupa hidrokarbon yangınından (HC) daha yoğundur. Isı 5 dakika içinde test numunesine yakın olarak ortam ısısından 1093°C’ye ulaşır ve 5 dakika içinde HC sıcaklık zaman eğrisinin 154°C üzerine çıkar.

Testler üçüncü taraf kuruluşların (DNV, Lloyd’s…) tanıklığı olarak ya da olmadan ISO 17025 akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilir.

Yerinde Testler

Havalandırma ve Duman Boşaltım Testleri

Altyapıların giderek karmaşık hale gelmesi ile rahatlık, güvenlik ve enerji verimliliğine yönelik gereksinimler bir araya geldiğinde, sürekli yenilenen havalandırma/duman çözümlerinin üretilmesi gerekir. Mühendislik tasarımı ve doğrulama araştırmaları ile bağlantılı olarak tesis içi testler, mevcut kurulu havalandırma sistemlerinin performansını değerlendirmenin bir yoludur.

Efectis OutLabs Ventilation bina havalandırmasına yönelik tesis içi test gerçekleştirme konusunda uzman bir şirkettir. Duman ve yangın testlerine yönelik mühendislik uzmanlığı ile Efectis OutLabs Ventilation tüm yapı türlerine uygun çeşitli hizmetler sunmaktadır:

 • Odalar arasında, havalandırma borularında, boşaltım alanlarında ve fan gibi yerlerdeki hava akım hızı ve basınç farklılıklarının ölçümü;
 • Sıcak gazların hareketini görselleştirmek veya iletken güvenlik uygulamalarına yönelik gerçek koşullar oluşturmak için sıcak, tahribatsız ve temiz duman üreterek deneysel yangın kaynağı uygulama;
 • Duman hareketinin fotoğraf ve video kayıtları ile gazların ısı  ve opaklığını ölçme.

Testin ardından Efectis OutLabs Ventilation test edilen havalandırma sistemlerine yönelik sonuç analizi ve performans özeti oluşturur.

 

Detaylı bilgi için: www.efectis-ventilation.com

Yangın Dayanım Beton Patlama (Spalling) Testleri

Geçmişte beton yapılarda yangın durumunu değerlendirmek için uygun bir yöntem bulunmamaktaydı. Mobifire, yangından korunma ürünleriyle korunan ya da korunmayan mevcut tüneller (duvar veya çatı), binalar veya geniş test modelleri gibi taşınmaz beton yapılara yönelik, betonun patlayarak dökülme riskini belirlemek için ilk güvenilir araçtır.

Her durum ve uygulamaya uygun bir Mobifire fırını vardır. Fırınlar uluslararası olarak tanınan tüm yangın eğrilerine uygun yüzeyler oluşturabilir: RWS, HCM, RABT ve ISO yangın eğrisi gibi. Oluşturulan yüzey 1 m x 1 m boyutlarında ve isteğe bağlı olarak daha geniş olabilir. 1 m2 alan çoğu durumda güvenilir sonuçlar almak için yeterlidir, ancak tüm yapıya zarar vermeden testten sonra yapının kolaylıkla onarılmasını sağlayacak kadar da küçüktür.

Doğru test prosedürlerini, test ekipmanını ve güvenlik belgelerini kullanabilmeniz için Efectis size tasarım safhasında yardımcı olabilir. Projenin uygulama sürecinde Efectis testi gerçekleştirmek için gerekli olan tüm test ekipmanlarını sağlar. Beton patlamasına karşı yapı koruması sağlamak için ekonomik yangından korunma tasarımı sağlama konusunda da size yardımcı olabiliriz.

Özel Testler (Mühendislik ile ilgili testler dahil), (Gerçek ölçekli yangın testi, ad hoc testler, geniş ısı ölçer davlumbaz testi (10M))

Bazı durumlarda standart testler yangın dayanım ürünleri veya sistemlerine yönelik değerlendirmeler için uygun değildir. Bunun sonucu olarak, yangın davranışını veya yangından korunma sisteminin verimliliğini değerlendirmek için bazı özel testler gerekir. Efectis gerçek yangın koşullarında yangın yayılmasını, yanma özelliklerini ve yapısal öğelere yönelik yangın davranışını değerlendirebilecek deneysel tesislere sahiptir.

Kalorimetrik Davlumbaz Altında Yanma Testi

Kalorimetrik davlumbaz altında yanma testleri CIEP tehlike araştırmaları ve güvenlik mühendisliği değerlendirmelerine yönelik elde edilen deneysel veriler bağlamında güvenlik mesafelerinin optimizasyonunu sağlar. Bu test oluşturulacak yangın senaryosunun sonuçlarına yönelik özellikleri belirlemek için gerekli olan verileri sağlar:

 • Isı yayılım oranı
 • Ağırlık kaybı
 • Yanmadan oluşan toksik gaz
 • Alev salınımı (ısı yayılımı)
 • Yanma ve yangın yayılım yapısı
 • vb

Hotte calorimétrique (8m x 8m x 4m) équipée d'une sole de pesage et d'un système d'extinction

Toprak düzeyinde ve sabit yangın söndürme sistemi ile donatılmış ısıölçer davlumbazı (8m x 8m x 4m)

Mevcut veya Model Yapılarda Tam Ölçekli Testler (Kamu binaları, tüneller, çok katlı otoparklar, depolar vb.)

Efectis deneysel sonuçları modelleme simülasyonları ile karşılaştırmak için, mevcut veya model yapılarda çok sayıda tam ölçekli duman ve yangın testleri gerçekleştirmiştir. Bu testler genellikle şu özelliklere sahip ana parametreleri değerlendirmek için çok sayıda sensör (300’ün üzerinde) gerektirir:

 • Yangının yayılması,
 • Alev alma kuvveti ve malzemelerin kritik ısı eritkenliği,
 • Dumanın fumigasyonu ve yayılması,
 • Bina öğelerinin ve yapılarının yangın davranışı.

Doğal Yangın Durumunda Yangın Davranışı

Efectis kabloların elektrik işlevlerinin kontrolü için mobil fırın, kabinler veya fırının içini ya da yangın yerini görüntülemek ve kaydetmek üzere video endoskopları gibi özel araçların yanı sıra çok çeşitli ölçü bilim ekipmanı (termokupl, basınçölçer, akış ölçer, yük sensörleri, enerji analiz sistemleri, ısı kameraları vb.) ile yangın davranışının tüm özelliklerine yönelik gerekli tüm ekipmana sahiptir.

Nükleer atık koruyucu paketlerinin yangın davranışı – CIGEO Projesi

Taşınabilir ve Sabit Sistemlere Yönelik Söndürme Testleri

Efectis geniş kapalı alanlarda (10 m yükseklikte tünel alt yapıları veya ısıölçer kapakların altında) sabit ve taşınabilir sistemler (su sisi, sıkıştırılmış hava köpüğü, yangın söndürücü ve köpük sistemleri) yönelik yangın söndürme testleri gerçekleştirir.

reaction to fire test - seats
reaction to fire test - sofa
Fire resistance test of a glazed element
Furnace for vertical test up to 5x5meters, and horizontal test up to 6x8 meters
jetfire test, according to ISO 22899-12007 standard
Jetfire test facility
The MobiFire in the Kennedytunnel (The Netherlands)
The MobiFire in the Kennedytunnel (The Netherlands)
The MobiFire in the Kennedytunnel (The Netherlands)
Tünelde su sisi testleri