Efectis şirketleri aşağıdaki akreditasyon ve belgelere sahiptir:

Efectis France

Sirket, COFRAC tarafından aşağıdaki kapsamlarda akreditedir:

 • NF EN ISO 17025 standardı kapsamında test faaliyetleri
 • NF EN ISO 17020 standardı kapsamında denetim faaliyetleri
 • NF EN ISO 17065 standardı kapsamında belgelendirme faaliyetleri

2_COFRACEN

LRQA tarafından aşağıdaki kapsamda belgelendirilmiş kuruluştur:

 • ISO 9001 kapsamında yangın güvenlik mühendisliği ve yangın dayanımda bilirkişi faaliyetleri

Şirket aynı zamanda aşağıdaki kapsamlarda yetkilendirilmiştir:

 • Yangına dayanıklı ürünler için belgelendirme, test ve CE İşaretlemede yetkili 1812 No’lu AB Onaylanmış Kuruluşu’dur.
 • Yangın dayanım testleri, yangın mühendisliği için İçişleri Bakanlığı’nca onaylı laboratuvardır.
 • Internatinal Maritime Organisation kapsamında yangın dayanım testleri için Denizcilik Bakanlığı’nca onaylı laboratuvardır.
 • EDF tarafından yeterlik belgesine sahiptir.
 • Yangına dayanıklı ürünler için Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Savunma birimi tarafından Laboratuvar ve Belgelendirme Kuruluşu olarak onaylıdır.

Efectis Fransa Atamaları

Efectis Nederland

Laboratuvar, RvA tarafından aşağıdaki kapsamda akreditedir:

Kalite yönetim sistemleri DNV tarafından aşağıdaki standarda göre belgelidir:

 • NEN EN ISO 9001 standartı

Şirket aynı zamanda aşağıdaki kapsamlarda yetkilendirilmiştir:

 • A.B.D. Sahil Güvenlik Birimi tarafından onaylı laboratuvardır
 • IMO (Internatinal Maritime Organisation) kapsamında  Yangın dayanım testleri için onaylı resmi laboratuvardır.

Efectis Nederland Atamaları

Efectis Era Avrasya

Laboratuvar, TÜRKAK tarafından aşağıdaki kapsamlarda onaylıdır :

Kalite yönetim sistemleri Global Group tarafından aşağıdaki standarda göre belgelidir :

 • ISO 9001:2008 standardı kapsamında denetim ve eğitim faaliyetleri

Şirket aynı zamanda aşağıdaki kapsamda yetkilendirilmiştir:

 • 305/2011/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca belgelendirme, test ve CE işaretlemede yetkili 2184 No’lu AB Onaylanmış Kuruluşu’dur.
 • IMO (Internatinal Maritime Organisation) kapsamında  yanmazlık ve sınıflandırma testleri için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca onaylı laboratuvardır.

Efectis Era Avrasya Atamaları

Bu akreditasyonlar Efectis France, Efectis Nederland ve Efectis Era Avrasya’nın yetkin, bağımsız ve tarafsız olduğunu resmi olarak göstermekte ve müşterilerimizin teknik, standart ve yönetimsel tüm açılardan yüksek kalitede hizmet almasını taahhüt etmektedir.