Çağlardan beri ekonomik büyüme ile uygun altyapı doğrudan ilişkili olmuştur. Günümüzde bu, malzemelerin ve insanların sıklıkla aşırı kalabalık olan su, demiryolu ve yol altyapısı üzerinde hızlı bir şekilde taşınması anlamına gelir. Dağ, nehir ve hatta deniz gibi doğal engeller dahi köprü ve tünellerle aşılmıştır. Ancak; kaza riskinin çok yüksek olması sebebiyle yaralanmaları, ölümleri ve erişimin kesilmesini engellemek için uygun önlemlerin alınmış olması büyük önem taşımaktadır.

Efectis, hükümetleri, üreticileri, yatırımcıları, yöneticileri ve sigortacıları; altyapıları korumak ve devamlılığını sağlamak için doğru hesaplamaları, o konuya ilişkin senaryolar üzerinden yaparak destekleyebilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Bu süreçte Efectis, düşük maliyete özen göstererek ekonomik büyümeyi de destekler.

Hizmetlerimiz

 • Temsili senaryolar ve yangın yüküne yönelik belirleme çalışmaları
 • Yapısal tasarımların değerlendirilmesi
 • Beklenen yangın davranışının değerlendirilmesi
 • Güvenlik sistemlerinin değerlendirilmesi
 • Havalandırma sisteminin değerlendirilmesi (CFD)
 • Kapıların, beton elemanların, yapı malzemelerinin vb. yangın testler
 • Tam teşekküllü tünel yangın senaryo testi
 • Mevcut yapılara yerinde uygulanan testler
 • Yangın koruyucu yalıtım malzemelerinin testi
 • Duman tahliye ve havalandırma sistemleri testi
 • Elektrik devresi sağlamlık testi
 • Yangın söndürme sistemlerinin verimlilik testi (Yağmurlama, sis, sel)

Referanslar