Depoladığımız ürünlerin kullanacağımız güne kadar korunacağına güveniriz. Bu, ürünlerimizi bıraktığımız koşulları gözden geçirmemizi gerektiren nedenlerden biridir. Depolanan ürünlerin güvenlik koşullarını incelememizi gerektiren diğer bir neden de büyük miktarlardaki malzemelerin çevreye olan etkisidir. Atık tesisleri, depolar, petrol tankları ve buna benzer yerler çevreye karşı ciddi tehdit oluşturabilir. Bu yerlerde yangın çıkması ya da kasırga veya buna benzer bir doğal afet durumunda etkilenen bölgeyi kısıtlamak önemlidir. Bu nedenle hükümetler tarafından uluslararası ve ulusal standartlar ile yönetmelikler uygulamaya konmuştur. Efectis kullanıcıları, çalışanları, çevredekileri ve doğayı korumak amacıyla bu standartlara uyulmasını sağlamak üzere çalışmaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Tehlikeli koşullar sırasında ve sonrasında yapısal bütünlüğün değerlendirilmesi
 • Yangın senaryolarının belirlenmesi
 • Yerel düzenlemelere göre depolama koşulları
 • Yangın ve duman testleri
 • Depolanan ürünlerinin kalori değerlerinin belirlenmesi
 • Etkili yangından korunma sistemleri ve korunma üzerine öneriler
 • Aktif söndürme ve yok etme sistemlerinin verimlilik testleri
 • Isı akışı hesabı
 • Radyasyon hesabı
 • İhale prosedürleri süresince destek
 • Yangın güvenlik mühendisliği
 • Hukuki destek
 • Yangın tetkiki

Referanslar