1990’lardaki düşüşün ardından son yıllarda nükleer enerji endüstrisi tüm dünyada tekrar hız kazanmış ve önemli bir büyüme yaşamıştır. Bununla beraber, Fukuşima kazası kamuoyunun nükleer enerji hakkındaki görüşlerini zedelemiştir. Nükleer enerji üreten veya kullanan tüm ülkelerde bu durum güvenlik politikalarının, özellikle risk yönetimi uygulamalarının gözden geçirilmesini teşvik etmiştir. Kazadan bu yana tüm ülkeler kendi düzenleme çerçevelerini güçlendirmiş ve yeni kurallar koymuşlar ya da standartları ve kodları yükseltmişlerdir.

Efectis yangın testleri, yangın güvenliği mühendisliği ve yapı malzemelerinin yangın davranışları konularında gerçek bir uzmandır. Efectis’in nükleer alanında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır ve nükleer santrallerin yangın güvenliği ile ilgili geniş ölçüde çalışmalarda bulunmuş, nükleer operatörlerin yangın güvenliği ile ilgili tüm alanlarda iş ortağı olmuştur. Efectis nükleer alanda aşağıdaki akredite yangın laboratuvarları ve yangın güvenliği mühendisliği etkinliklerini gerçekleştirmektedir:

 • Yangına dayanıklı ürünlerin  (kapılar, servis geçiş contaları, damperler vb.)  su sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı, deprem, yer değişim, yangına dayanım, dayanıklılık, ve birlikte çalışabilirlik özellikleri.
 • Yangın dayanım ürünlerinin günümüzde nükleer otorite tarafından kabul edilen ve EPR NPP tarafından uygulanmakta olan EPRESSI metoduna göre performans şemalarının kurulması.
 • Yangın koruma sistemlerinin ve ürünlerinin yangın dayanım performanslarının yerinde tanılanması.
 • Malzemelerin ve ekipmanların muayenesi (yıpranma koşullarının ve yangın dayanımının değerlendirilmesi, yangın dayanım performansının belirlenmesi için hareket planının hazırlanması)
 • Yangın risk analizi ve yangın modelleme çalışmaları (Yangın durumunda nükleer güvenlik seviyesinin değerlendirilmesi ve uygun yangın önleme çözümleri)
 • Nükleer santrallerdeki yapısal elemanların aşağıdakilere göre yangın davranış ve dayanıklılık çalışmaları:
  • Standart ISO yangın eğrisi analizi
  • Gerçek yangın eğrisi analizi
 • Nükleer tesislerdeki yangın güvenlik tasarımları ve yangın korunma sistemleri desteği (aktif ve pasif)
 • Nükleer yangın güvenlik standartları eğitimi (NFPA, AFCEN vb.)

Referanslar