Önlenemeyen bir felakete karşı erken uyarıda bulunmak üzere, Efectis iş merkezleri ve yüksek binalar için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, koruyucu önlemler, analizler, mühendislik, testler ve denetim aracılığıyla yangın güvenliği sorunlarına odaklanılmaktadır. Bu hizmetlerin tümü 60 yılı aşan bilgi birikimi ve deneyim kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz

  • Yeni inşaat projelerinin ve mevcut binaların yangın risk analizleri
  • Yangın gelişim analizi
  • Yapısal yangın davranış analizi
  • Duman yayılım analizi
  • Kaçış yolları analizi
  • Ulusal ve/veya uluslararası yangına mevzuatlarına, standartlarına ve normlarına (EN standards, NFPA codes, IBC International Building Code vb.) göre projelerin tetkiki
  • Bina muayenesi
  • Safe4Fire bina sertifikasyonu
  • Yapı eleman ve malzemelerinin yangın testleri
  • Yapı malzemelerinin yangına dayanım testleri

Referanslar