Eski çağlarda, yangın güvenliğinde ilk dikkatleri çeken konu yapı malzemelerinin yangına karşı davranışı olmuştur. Yangın güvenliği konusuna verilen önemin en iyi kanıtı, Orta Çağ şehirlerindeki çatı ve duvar malzemeleri talimatlarıdır.

Binanın içinde bulunan unsurlar kadar, kullanılan yapı malzemesi de yangının beslenip büyümesinden sorumludur. Özellikle binadaki unsurların sınırlı yerlerde veya sınırlı miktarlarda bulunduğu durumlarda, yangının ilerlemesi sırasında yapı malzemesinin yangına dayanımı büyük önem taşır. Bu nedenle her ülkenin yapı malzemelerinin yangına dayanımı için belirlenmiş bir takım gereklilikleri vardır. Fakat yapı malzemelerinin büyük çeşitliliğe sahip olması nedeniyle bu davranışların değerlendirilmesi kısmen mühendislik kararlarına dayandırılmıştır.

Efectis en uygun yapı malzemelerinin uygulanması, binaların yangın güvenliği üzerindeki performans ölçümleri ve etkilerinin belirlenmesi konularında yapı sahiplerini, üreticileri ve otoriteleri destekleyecek bilgi ve deneyime sahiptir. Bu açıdan Efectis, yapı malzemelerinin ideal seçimi, uygulanması ve kullanımını destekler.

Hizmetlerimiz

  • Ürünlerin ve malzemelerin yangına tepkilerinin geniş çeşitlilikte testler ve sınıflandırma sistemleri ile belirlenmesi
  • Ürünlerin ve malzemelerin yangına dirençlerinin geniş çeşitlilikte testler ve sınıflandırma sistemleri ile belirlenmesi
  • Mevcut binaların ve uygulamalardaki malzemelerin performanslarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi
  • Malzemelerin davranışlarına dayanarak, temsili yangın çıkması senaryolarının belirlenmesi

Referanslar